„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

<- назад
„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

МАРТ МЕДИЯ ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020.

Финансирането е по проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Информация за проекта:

Регистрационен номер на договор: BG16RFOP002-2.073-24064-C01

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв.
национално съфинансиране.

Начало на проекта: 29.09.2020 г.
Край на проекта: 29.12.2020 г.

 

виж Полезно

Най-популярните

Честит 8 март

08 Март 2013

Весели празници

20 Декември 2012