Затвори

Винилна мрежа

Винилната мрежа е изключително предпочитан материал, който се използва най-често за обличане на сгради в ремонт или строеж, като обикновено се закриват скелета, като на тях се захваща винилната мрежа вместо на конструкция.

Също така може да бъде използван и за банери при вътрешни и външни условия и за всякакви алтернативи на винил, където се изисква да преминава въздух или светлина през рекламното платно.

Макар структурата на материла да не е плътна, изображенията се отпечатват със сравнително добро качество, като визията привлича със своите размери, а мащаба на платното вдъхва у потребителите доверие и сигурност към марката.