Затвори

Кой е ефективния метод за рекламно присъствие?

<- назад

За постигане на ефективност на билборд рекламата или изключително мнение за определена стока или търговска марка, често рекламата използва нестандартни подходи или форми на представяне. Едни от методите търговската марка или конкретна стока да се отдели от множество марки и стоки от същата категория, е използването на изображения с особено голям размер върху мегабордове, покривни съоръжения или фасади на сгради. Голямата площ на рекламното послание осигурява висока познаваемост на марката  в общия медиен поток.