Затвори

Медиа планиране

Медия-планирането е изключително важна част от нашата работа. Това е тази сфера, в която се изпитва твоята съобразителност, компетентност и професионализъм. Чрез добре подбран и изготвен медия-план клиентите ни винаги могат да бъдат сигурни, че рекламата им ще бъде на точното място, по точното време и ще достигне до точните потребители.

 
Медия-планирането е едновременно изкуство и наука. За да бъде реализиран даден медия-план се изисква не само набор от инструменти, но и умения за анализ и оценка целите на кампанията и възможностите за извличане на максимална ефективност, както и добро познаване на пазара.
 
Когато планираме дадена билборд кампания първото нещо, което проучваме е каква е търсената аудитория /таргет група/, какво я мотивира, от какво се нуждае и какъв е начина, по който най-лесно може да бъде достигната.
 
Медия-планирането е точно този процес, в който може да бъде приложена придобитата информация и да се определят най-подходящите платформи, върху които да се изготвят и най-точните послания.
 
Медия планирането изисква разбиране на начина, по който потребителите прочитат, виждат и възприемат посланието.
 
МАРТ МЕДИЯ ЕООД е специалист в медия планирането и може да ви помогне да осъществите една  успешна кампания чрез рекламни съоръжения.