Политика за бисквитките

Начало / Политика за бисквитките
 МАРТ МЕДИЯ ЕООД е  администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни поддържан от Комисия за защита на личните данни. МАРТ МЕДИЯ ЕООД поддържа Регистър на потребителите на www.martmedia.bg
 
МАРТ МЕДИЯ ЕООД обработва и съхранява лични данни на своите  клиенти и потребители при стриктно спазване на Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни и другите приложими актове от европейското и  българското законодателство. Предоставените от вас данни са защитени и съгласно Общия регламент за защита на личните данни, Закона за защита на личните данни и другите нормативни актове се приемат, обработват и съхраняват, когато това е необходимо и само в изпълнение на законови задължения на дружеството.
При събирането, съхраняването и обработването на лични данни МАРТ МЕДИЯ ЕООД прилага адекватни технически и организационни мерки за сигурност за защита на данните.