Затвори

Дизайн на билборд

Разработката на ефективна рекламна визия /дизайн/ за Вашата рекламна кампания чрез билбордове или мегабордове е едно от най-големите предизвикателства. Изработката на графичен дизайн за билборд налага изключително добро познаване на този вид реклама, както и на самия рекламиран продукт/услуга или фирма. 

При работата по такава визия се изисква да се съобрази към кого ще е насочена рекламата, къде ще бъде позиционирана /в градска или извънградска среда/ , за да се прецени големината, разположението и цветовете на съчетаните обекти във визията. 
 
Обикновено потенциалните клиенти преминават покрай рекламните съоръжения и ги виждат само за няколко секунди, затова е много важно за това време да видят най-важното от визията и това което рекламодателя иска да покаже.
Като цяло основна препоръка при визията за билборд е да се подбират внимателно и минимален на брой текстове и информация, за да бъдат видяни и правилно възприети. Също така, не е препоръчително да се използват контури на текста във визията за билборд, защото при поглед от растояние не се виждат добре.
 
Графичният дизайн е умението да се съчетаят маркетинговите умения с цветове, форми, текстове и друга информация по правилен начин в едно цяло, отразяващо Вашето послание към потенциалните клиенти. 
 
Понякога разработката на един дизайн може да отнеме много време, докато се намери правилната визия и се съчетаят различните обекти в едно цяло, затова е добре да бъде направен от екип от специалисти в сферата на дизайна и билборд рекламата, за да може ефекта от платените пари за билбордове под наем да бъде максимален.
 
Трябва да се прави разлика между дизайн и предпечатна подготовка на файлове. Ако в самия дизайн не са спазени основните правила за предпечат на билборд, тогава предпечатната подготовка преди да се подаде файла за печат, може да отнеме повече време от разработката на дизайна. 
 
Рекламната визия е лицето, с което потенциални и настоящи клиенти или потребители Ви виждат, именно за това, тя трябва да е разработена от опитен специалист с нужното внимание и ресурс, за да доведе до желаните резултати.